Syskonförtur

För att vardagslivet ska gå ihop, liksom för att barn ska känna trygghet vid övergång
mellan förskola och skola är det viktigt att det finns syskonförtur vid placering i skola
för de yngre barnen.

Vår politik

  • Syskonförturen ska finnas kvar i Stockholms stad.
BEHÅLL SYSKONFÖRTUREN

Det finns idag syskonförtur vid skolplacering i Stockholms stad till och med årskurs 3.
I många kommuner avskaffas syskonförturen. Liberalerna tycker det är viktigt att
syskonförturen finns kvar i Stockholms stad för att underlätta för barnfamiljer och
övergången från förskola till skola.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.