Skolutbyggnad

På grund av en hög elevtillströmning och en växande befolkning är behovet av att bygga nya grund- och gymnasieskolor mycket stort i Stockholm. Liberalerna vill se en hög takt i utbyggnaden och en tidig planering som leder till effektivt byggande och att nya elevplatser kommer på plats i tid.

Vår politik

  • Hög takt och tidig planering vid skolutbyggnad.
  • Inför ett skoltal vid nybyggnation
HÖG TAKT I SKOLPLANERINGEN

Stadens behov av platser för grundskole- och gymnasieelever ska utgå från en långsiktig planering. För att säkerställa tillgången på platser ska utbildningsnämnden i ett mycket tidigt skede samverka med samtliga berörda tekniska förvaltningar och SISAB. För att säkerställa att skolor aldrig glöms bort när staden växer ska även en blocköverskridande referensgrupp, bestående av samtliga partier representerade i utbildningsnämnden tillsättas, för den vidare planeringen av skolutbyggnaden i Stockholm. I planeringen av nya skolor ska även fristående aktörer bjudas in.

INFÖR ETT SKOLTAL VID NYBYGGNATION

När nya grundskolor byggs ska de planeras in i ett så tidigt skede som möjligt, för att minimera risken för att skolan inte står klar när behovet finns, samt för att möjliggöra att skolan förläggas ”mitt i byn”. När nya gymnasieskolor planeras in är det viktigt att dessa förläggs i kollektivtrafiknära lägen samt centralt i staden. När nya stadsdelar planeras och byggs ska det finnas ett ”skoltal” som anger hur många utbildningsplatser som minst behöver skapas.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.