Skolbibliotek

Skolbiblioteken har en viktig roll för att barn och unga ska upptäcka litteraturen och läsglädjen. Men det räcker inte med ett rum med böcker i, det behövs utbildade skolbibliotekarier också.

Vår politik

  • Alla skolor ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek.
  • Det ska finnas en rekommendation om hur många elever det ska vara per bibliotekarie.
BEMANNADE BIBLIOTEK

Skolbibliotek bidrar till språkutveckling. Bemannade bibliotek är en förutsättning för att bibliotekarien och läraren ska kunna arbeta aktivt med lässtödjande arbete riktat mot eleverna. På samma sätt som det i dag finns en rekommendation om att det ska finnas en skolsköterska per 400 elever, vill Liberalerna att det ska finnas minst en skolbibliotekarie per 400 elever.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.