Rektorer

Rektorer och andra skolledare spelar en avgörande roll för skolans kvalitet och pedagogiska utveckling. Kraven på stadens rektorer ska vara tydliga och de ska i sin tur känna att de har stadens förtroende och resurser att leda skolan och skolans kvalitetsarbete.

Vår politik

  • Rektorer behöver få bättre avlastning i det administrativa arbetet.
  • De skickligaste skolledarna och lärarna behövs på de skolor som har de största utmaningarna.
AVLASTA REKTORERNA

Rektorerna ska avlastas administrativa uppgifter för att frigöra tid till det pedagogiska ledarskapet. Det kan till exempel ske genom ett bättre stöd i upphandlings-, lokal- och ekonomifrågor som inte tillhör skolans kärnverksamhet. I skolor med hög grad av social problematik och hög förekomst av skadegörelse bör skolledare exempelvis avlastas ansvaret för fastighetsskötsel.

DE BÄSTA LEDARNA TILL SKOLORNA MED DE STÖRSTA UTMANINGARNA

Liberalerna vill möjliggöra för skolor med stora utmaningar att hitta olika sätt att förbättra arbetsvillkor och löner för att på så sätt locka till sig den spetskompetens som skolorna behöver. I samma anda vill vi också rikta fler förstelärare till dessa skolor.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.