Lärlingar

Hantverksyrken lär man sig bättre på en arbetsplats än i skolan. Gymnasieutbildning till hantverksyrken ska därför ske som lärlingsutbildning. Ungdomar som vill lära sig ett hantverk ska kunna jobba som lärlingar och gå bredvid någon som redan kan yrket bra.

Vår politik

  • Yrkesprogrammen ska bli attraktivare för eleverna med bland annat lärlingsplatser och gesällprov.
  • Lärlingsutbildningarna ska öka.
  • Lärlingsanställning ska erbjudas under gymnasietiden.
ATTRAKTIVARE YRKESPROGRAM

För att öka andelen som väljer yrkesprogram krävs en väl utvecklad samverkan med branschorganisationerna och att fler utbildningar bedrivs i företagens eller branschens regi. Endast utbildningen i teoretiska ämnen ska då ske i gymnasieskolan. Alla lärlingar ska genomföra ett godkänt gesällprov för att kunna slutföra sina studier.

FLER LÄRLINGSUTBILDNINGAR

Lärlingsutbildningarna vid Stockholms gymnasieskolor ska byggas ut. Målet är att mellan 15 och 20 procent av eleverna på gymnasiets yrkesprogram ska gå en lärlingsutbildning, där undervisningen i yrkesämnena sker på en arbetsplats och övrig undervisning i skolan.

LÄRLINGSANSTÄLLNING UNDER STUDIERNA

Liberalerna vill att Stockholms stad ska erbjuda samtliga gymnasielärlingar i länet, som utbildas inom branscher där staden har verksamhet, en gymnasial lärlingsanställning under studierna. Lärlingarna kommer att jobba halvtid med löner enligt gällande kollektivavtal. Lärlingsanställningar i privata företag ska också uppmuntras.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.