Läraryrket

Att höja läraryrkets status, genom högre lön och förbättrade förutsättningar, är viktigt av flera skäl. Skickliga lärare är den viktigaste faktorn för elevernas lärande. Det är också det enda sättet att klara av de stora, och allt mer växande, rekryteringsutmaningarna framöver.

Vår politik

  • Anställ lärarassistenter – lärarnas huvuduppgift ska vara att undervisa.
  • Förstelärarreformen ska återupptas i Stockholms stad.
  • Ta fram handlingsplan mot kränkningar.
  • Stockholms stad ska anställa fler speciallärare.
EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

För oss är det uppenbart att staden måste vara en attraktiv arbetsgivare för att vi ska lyckas höja kunskapsresultaten. Lärare ska kunna känna stolthet över sitt yrke och ha goda förutsättningar i vardagen. Lärares uppdrag ska vara tydligt och man ska få använda sin tid till undervisning.

Stockholm ska vara löneledande för lärare, så att staden kan rekrytera och behålla skickliga lärare. De lönesatsningar som har avbrutits under nuvarande majoritet ska återupptas. Bara i Stockholm behöver ungefär 1000 lärare rekryteras varje år, i flera år framöver. Möjligheten att göra karriär i klassrummet är en förutsättning för att behålla skickliga lärare och för att höja läraryrkets status. På sikt ska omkring 550 ytterligare förstelärare anställas.

ARBETSMILJÖN

Arbetsmiljön är en annan viktig faktor för att höja läraryrkets attraktionskraft. Lärares arbetsmiljö måste förbättras. En skola som präglas av trygghet och studiero och där läraren möts av respekt och tillit, från såväl elever som föräldrar, gynnar inte enbart eleverna utan är också en förutsättning för en god arbetsmiljö för lärarna. Varje skola ska ha en tydlig handlingsplan för att långsiktigt arbeta med att förbättra arbetsmiljön för stadens lärare. Staden ska också ha centrala riktlinjer för att stärka  arbetet mot en bättre arbetsmiljö.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.