Kunskap i skolan

Kunskap och bildning skapar frihet och ger varje människa makt att forma sitt eget liv. Kunskap öppnar dörrar och ger nya perspektiv. Kunskap är grunden för ett samhälle byggt på demokratiska värderingar och respekt för andra människors rättigheter och åsikter. Vi liberaler anser att grunden till varje individs frihet är att varje barn har en chans att utvecklas och välja sin egen väg i livet. Den resan börjar i klassrummet. Det är bakgrunden till Liberalernas skolpolitik.

Vår politik

  • Färre och mer konkreta mål.
  • Rektorer behöver få bättre avlastning i det administrativa arbetet.
  • De skickligaste skolledarna och lärarna behövs på de skolor som har de största utmaningarna.
FOKUS PÅ KUNSKAP

Skolans huvudsakliga uppdrag är att förmedla kunskap. Om skolorna har för många andra åtaganden riskerar kvaliteten i undervisningen att bli lidande. Därför måste de politiker som fattar beslut om skolan slå vakt om kunskapsuppdraget, och antalet mål som skolorna ska uppfylla måste begränsas till det som gör skillnad för elevernas lärande. Det är för de elever som har det tuffast hemma som en kunskapsbaserad skola är viktigast. För att undervisningen ska fungera krävs det att skolan är en trygg plats för alla elever och att studiero råder. Oreda och högljudda lektioner är ett hot både mot barnens möjligheter att lära och lärarnas arbetsmiljö.

BÄTTRE STYRNING

Stockholms stads utbildningsnämnd har sammanlagt 138 mål, uppdelade i aktiviteter och indikatorer, för 2017. Det är omöjligt för en enskild skola att förhålla sig till detta. Målen bör vara färre, mer konkreta och tydligt kopplade till skolornas kvalitetsarbete. Liberalerna vill att antalet mål i utbildningsnämnden ska halveras fram till 2020. Det kan till exempel ske genom ett bättre stöd i upphandlings-, lokal- och ekonomifrågor som inte tillhör skolans kärnverksamhet. I skolor med hög grad av social problematik och hög förekomst av skadegörelse bör skolledare exempelvis avlastas ansvaret för fastighetsskötsel. Liberalerna vill även på dessa skolor hitta olika sätt att förbättra arbetsvillkor och löner, för att på så sätt locka till sig den spetskompetens som skolorna behöver.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.