Kränkningar i skolan

Skolorna ska vara tydliga med att det som benämns mobbning ofta handlar om brottsliga gärningar. Alla brottsliga gärningar ska polisanmälas och nolltolerans ska råda. För att bättre kunna följa upp mobbning och andra kränkningar vill vi införa ett rapporteringssystem.

Vår politik

  • Stockholms skolor ska ha nolltolerans mot våld och kränkningar.
  • Kränkningar som anmäls ska presenteras för utbildningsnämnden på ett systematiskt sätt.
NOLLTOLERANS

Nolltolerans ska vara en grundläggande utgångspunkt för skolans arbete mot våld och kränkningar. Brott ska alltid polisanmälas och skollagens disciplinära möjligheter ska utnyttjas fullt ut av rektor. Brottsoffret ska sättas främst och förövaren ska få hjälp att bryta sitt beteende.

KARTLÄGG KRÄNKNINGAR

För att komma till rätta med strukturella problem, såsom skolor där tryggheten är särskilt utsatt måste utbildningsnämnden få strukturerad information om antalet och arten av kränkningar på de olika skolorna. Liberalerna har krävt att kränkningarna, speciellt vad gäller sexuella trakasserier, ska presenteras på ett överskådligt sätt förutbildningsnämnden  så att de skolor och områden där insatser bör sättas in åskådliggörs. Ett strukturerat rapporteringssystem är avgörande för att kunna se och åtgärda systematiska kränkningar. Den rödgrönrosa majoriteten säger dock, märkligt nog, nej till detta.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.