Heltid i förskolan

Förskolan ska ha goda förutsättningar och en bra arbetsmiljö. Därför säger vi nej till den ofinansierade reformen som den rödgrönrosa majoriteten drivit igenom som ger föräldralediga rätt till att ha det äldre syskonet på förskolan på heltid.

Vår politik

  • Nej till ofinansierade reformer – som heltid i förskolan för barn till
    föräldralediga.
NEJ TILL HELTID I FÖRSKOLAN FÖR BARN TILL FÖRÄLDRALEDIGA

Beslutet om rätt till heltid i förskolan urholkar förskolans resurser, försvårar planeringen på förskolorna och ökar förskolelärarnas arbetsbörda. Staden bör därför återgå till att erbjuda barn till föräldralediga 30 timmar per vecka i förskolan. Många vittnesmål från förskollärare och stadsdelsförvaltningar visar på att antalet barn har ökat i verksamheten, inte minst på eftermiddagen då det tidigare fanns tid för planering av verksamheten. Innan reformen genomfördes var det 15 % av barnen till föräldralediga som hade heltid i förskolan (då genom avsteg från gällande regler), i mars 2018 var det istället 78 % av barnen till föräldralediga som hade heltid i förskolan. Det är en stor ökning som anstränger förskoleverksamheten ytterligare.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.