Gymnasieskola

Det är i gymnasieskolan som ungdomarna förbereder sig för arbetslivet eller fortsatta studier. En god gymnasieutbildning utgör skillnaden mellan att kunna välja den utbildning som passar en och gå vidare till arbete eller högre studier, eller att gå ut gymnasiet utan examen och fastna i arbetslöshet.

Vår politik

  • Gymnasieskolan i Stockholm ska hålla högsta kvalitet.
  • Möjligheterna att läsa högskolekurser redan på gymnasiet ska öka
  • Attraktivare yrkesutbildningar.
  • Minska avhoppen i gymnasieskolan.
GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLM SKA HA HÖGSTA KVALITET

Efter en genomförd gymnasieutbildning ska det vara enkelt att övergå till högre utbildning eller arbete. De högskoleförberedande programmen i stadens gymnasieskolor ska hålla en hög nivå och utgöra en god grund för fortsatta studier. Ett ökat externt samarbete med högskolor och universitet, näringsliv, kulturinstitutioner och andra organisationer behövs för att utveckla utbildningarna.

MÖJLIGHET ATT GÅ FÖRE

Möjligheterna för studiemotiverade elever att tentera av gymnasiekurser och att kunna läsa högskolekurser redan på gymnasiet ska öka. Den som redan tillgodogjort sig gymnasiets kurser i ett ämne ska kunna gå vidare till nästa utbildningsnivå.

ATTRAKTIVARE YRKESUTBILDNINGAR

Yrkesprogrammen i stadens gymnasieskolor ska vara av hög kvalitet och leda till att eleverna blir attraktiva på arbetsmarknaden. För att öka andelen som väljer yrkesprogram krävs en väl utvecklad samverkan med branschorganisationerna och att fler utbildningar bedrivs i företagens eller branschens regi. Alla lärlingar ska genomföra ett godkänt gesällprov för att kunna slutföra sina studier.

MINSKA AVHOPPEN I GYMNASIESKOLAN

För att minska avhoppen från gymnasiet krävs en lång rad åtgärder. Tidiga insatser är avgörande. För att tidigt hitta de elever som senare riskerar att hoppa av sin utbildning gäller det att samtliga skolor systematiskt arbetar med uppföljning.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.