Grundskola

Skolans huvudsakliga uppgift är att förmedla kunskap. Det är för de elever som har det tuffast hemma som en kunskapsbaserad skola är viktigast. För att undervisningen ska fungera krävs det att skolan är en trygg plats för alla elever och att studiero råder.

Vår politik

  • Skolan ska fokusera på kunskapen.
  • Svenskan är skolans viktigaste ämne.
  • Det ska finnas trygghet och studiero i alla skolor.
  • Höj skolpengen. Resurserna till skolan ska möjliggöra satsningar, inte leda till nedskärningar.
FOKUS PÅ KUNSKAP

Skolans huvudsakliga uppgift är att förmedla kunskap. Om skolorna har för många andra åtaganden riskerar kvaliteten i undervisningen att bli lidande. Därför måste de politiker som fattar beslut om skolan slå vakt om kunskapsuppdraget, och antalet mål skolan måste förhålla sig till och mäta måste begränsas.

SATSA PÅ SVENSKAN

Det finns ett starkt samband mellan läsförmåga och elevens förmåga att klara andra skolämnen. Läsning stärker såväl språkförståelse som fantasi, och litteraturen är viktig i skolans arbete. Skolan ska arbeta språkutvecklande inom alla ämnen.

TRYGGHET OCH STUDIERO

Skolan ska vara en trygg plats för alla elever och det ska vara tyst och lugnt under lektionstid. Det är en förutsättning för att undervisningen ska fungera, vilket i sin tur är grundläggande både för elevernas resultat och för lärarnas arbetsmiljö. Bara ungefär hälften av åttondeklassarna i Stockholms stad uppger dock att de kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. Det är inte acceptabelt. Liberalerna vill därför satsa stort på att öka tryggheten och studieron i stadens skolor.

HÖJ SKOLPENGEN

Efter fyra år med rödgrönrosa majoritet kämpar Stockholms förskolor och skolor med ekonomiska problem som riskerar undervisningens kvalitet. Liberalerna ser som sin viktigaste uppgift att vända den här utvecklingen och arbeta för att Stockholm ska ha Sveriges bästa förskolor och skolor och de skickligaste och mest välbetalda lärarna.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.