Förskollärare

En förskola av hög kvalitet förutsätter en hög andel utbildad personal. Förskollärarnas roll ska stärkas och utvecklas. Förskollärarna ska initiera, leda och stödja det pedagogiska utvecklingsarbetet i stadens förskolor. Politiken ska ge dem förutsättningarna för att lyckas med uppdraget.

Vår politik

  • Minst 50 procent av de anställda som arbetar med barnen i stadens förskolor
    ska vara förskollärare.
  • Höj attraktiviteten för förskolläraryrket.
  • Staden ska ha en egen förskollärarutbildning.
  • Inrätta fler än 500 karriärtjänster för förskollärare och lärare till 2022.
FLER FÖRSKOLLÄRARE

En förskola av hög kvalitet förutsätter en hög andel utbildad personal. Det åstadkommer vi genom att utbilda tillräckligt med förskollärare, och genom att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö. Stockholm ska erbjuda Sveriges högsta löner för förskolelärare, mindre administrativ börda och mer tid med barnen. För att ett yrke ska vara attraktivt är det viktigt att det finns möjligheter att avancera och höja sin lön genom att ta på sig större ansvar. Det är viktigt att det även i kvinnligt dominerade akademikeryrken, som förskola och skola, ska gå att göra karriär. Liberalerna vill därför inrätta karriärtjänster även i förskolan. Det finns för få platser på förskollärarutbildningarna, vi vill att staden tar initiativ till en egen förskollärarutbildning tillsammans med lärosätena i regionen.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.