Förskoleutbyggnad

Antalet barn i förskoleålder fortsätter att öka i Stockholm. Förskoleutbyggnaden måste fortsätta i takt med att staden växer. Förskolorna måste komma in tidigt i planeringen av nya bostadsområden för att säkerställa antalet platser och lämpliga tomter för både kostnadseffektiv byggnation och en god utemiljö.

Vår politik

  • Förskolor ska planeras in tidigt i nya bostadsområden.
  • Staden ska hålla fast vid förskoletalet vid planering av nya stadsdelar.
TIDIG PLANERING

Vid planeringen av nya stadsdelar, och i stadsdelar där antalet barn förväntas öka, måste stadens centrala förvaltningar prioritera förskoleutbyggnaden. Staden ska hålla fast vid det så kallade förskoletalet vid planering av nya stadsdelar, där man bygger ett visst antal förskoleplatser per lägenhet. Alla familjer ska kunna få en förskoleplats i sitt närområde och barnomsorgsgarantin ska hållas. Redan från början måste det planeras in tillräckligt stora förskolegårdar för att stimulera till kreativitet och lek.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.