Fritt skolval

Alla ska kunna välja skola. Liberalerna vill utveckla det fria skolvalet till ett aktivt skolval för alla. Genom bättre information och aktiva åtgärder blir det möjligt för alla elever och föräldrar att själva välja skola.

Vår politik

  • Obligatoriskt aktivt skolval.
  • Försvara valfriheten, rätten att välja skola och likabehandling av verksamheter.
OBLIGATORISKA AKTIVT SKOLVAL

Det är värdefullt för alla elever och föräldrar att själva kunna välja skola. Den som föredrar en annan pedagogik eller inte trivs i sin nuvarande skola ska ha möjlighet att välja eller utan byråkratiskt krångel byta till en annan kommunal skola eller friskola.

Det aktiva skolvalet för alla bidrar till ökad pedagogisk mångfald, nöjdare elever och högre kvalitet i undervisningen. Alla elever ska känna till sin möjlighet att välja skola. Därför föreslår vi att Stockholms stad ska införa ett obligatoriskt aktivt skolval. För att komma åt problemet med att endast den vars förälder satt en i kö tidigt har en chans att komma in på de mest populära skolorna, föreslår vi att en gräns sätts för när man som tidigast kan sätta sitt barn i kö till friskola genom att införa en gemensam sökperiod.

SKOLVALET MOTVERKAR SEGREGATION

Innan det fria skolvalet infördes placerades eleverna i närmaste skola. Kommunpolitikerna, inte eleverna och föräldrarna, bestämde vilken skola de skulle gå i. Många städer är segregerade, vilket gjorde att också skolan blev segregerad när eleverna inte kunde välja en annan skola än den närmaste. Liberalerna arbetade aktivt för att ändra detta. Med dagens skolpeng som följer eleven till den skola denne väljer kan alla välja skola oavsett tjocklek på plånboken.

FÖRSVARA VALFRIHETEN

Olika pedagogiska inriktningar, ledarskap och metodik skapar en mångfald av olika alternativ. Det avgörande ska vara verksamhetens kvalitet, inte vem som driver den. Därför bör inte vinstbegränsningar införas som innebär stora hinder för de företag, föräldrakooperativ och ekonomiska föreningar som bedriver verksamhet av hög kvalitet. Stockholms stad ska också se till att alla verksamheter, fristående som kommunala, har likvärdiga villkor.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.