Fritidshem

Fritidshemmen spelar en viktig roll i barns lärande och sociala utveckling. Verksamheten fyller en viktig funktion för barnen både när det gäller möjligheten till stöd i skolarbetet och för att få tillgång till andra meningsfulla och utvecklande aktiviteter efter skoldagens slut.

Vår politik

  • Fler av stadens fritidspersonal ska ha pedagogisk utbildning för yrkesrollen.
  • Prioritera fritidsverksamheten för barn mellan 10-12 år.
LÄXLÄSNING OCH UTBILDAD PERSONAL I FRITIDSHEMMEN

Fritidshemmet är en plats som ska stimulera till engagemang och motivera till utveckling. Verksamheten ska fungera som ett stöd för att uppnå skolans mål, genom att bland annat erbjuda hjälp med läxläsning. Personalen ska fungera som inspiratörer, stöd och mentorer. Ett medvetet och strukturerat arbete kräver utbildad personal. De som arbetar i fritidshemmet ska också erbjudas kontinuerlig kompetensutveckling.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.