Östlig förbindelse

Trafikplaneringen ska vara smart och utgå från att skapa så lite stillastående trafik som möjligt. Genom att bygga klart ringleden runt Stockholm får vi bort trängsel från innerstaden samtidigt som resvägarna blir kortare och förutsättningar för mer kollektivtrafik och bättre luftkvalitet skapas.

Vår politik

  • Bygg Östlig förbindelse som kan knyta ihop Norra- och Södra länken. Tunneln ska planeras för privattrafik och kollektivtrafik.
  • Saltsjö-Mälarsnittet är en trång sektion som med dagens planering tvingar in många bilar på centralbron. Det behövs fler förbindelser mellan söder och norr utanför stadskärnan.
  • När Stockholm växer ska utbyggnad av kollektivtrafik prioriteras.
  • Förlägg centralbron i tunnel – så att Riddarholmen och Gamla stan blir av med motorleden.
Bygg Östlig förbindelse från Norra Djurgårdsstaden till Nacka, så att Stockholm får en ringled

Stockholm växer med cirka 35 000 människor varje år, vilket ställer otroligt höga krav på att infrastruktursatsningarna trappas upp för att inte Stockholm ska hamna i trafikkaos. Trafikverket räknar på att tunneln skulle medföra ca 2 miljarder kronor i samhällsnytta per år efter slutförande.  Ska Stockholm fortsatt växa både i norr och söder behövs större infrastrukturprojekt som knyter ihop staden, med såväl kollektivtrafik som bil.

Planerna ligger nu på is

Trots att planerna för Östlig förbindelse har pågått under väldigt lång tid, med målet att påbörja bygget inom snar framtid, har nu regeringen lagt planerna på is. Detta trots att Trafikverket räknar med att de årliga positiva samhällseffekterna snart skulle betala tillbaka investeringen. Liberalerna vill att den Östliga förbindelsen i första hand ska finansieras genom vägavgifter.

Förbättra för kollektivtrafikanter och cyklister

Genom att bygga Östlig förbindelse för kollektivtrafik, och samtidigt skapa möjligheter att ta med sig cykel i kollektivtrafiken, kommer den nya vägförbindelsen att bli ett stort lyft för cyklister och kollektivtrafikanter som behöver ta sig över Saltsjö-Mälarsnittet.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.