Äldreomsorg

I Liberalernas Stockholm är vi individer hela livet. Även när vi behöver stöd och hjälp från andra har vi rätt till respekt för våra behov, våra livsval och våra intressen.

Vår politik

  • Ge alla över 85 år som så vill rätt att flytta till äldreboende.
  • Leva livet-kontrakt: äldreomsorgen ska respektera den äldres önskemål.
  • Bevara valfriheten.
  • Minska äldres ensamhet.
Rätt till äldreboende för de över 85

Ingen ska behöva bli rädd för att bli gammal. Alla ska ha möjlighet att få komma till ett tryggt och anpassat boende när man vill och behöver. Dagens biståndsbedömningar är för restriktiva. 2017 fick 43 procent av de som ansökte om plats på servicehus avslag, samtidigt som det stod platser tomma.  Majoriteten lovade före valet att satsa på servicehusen men har istället fortsatt lägga ner platser. Liberalerna vill att alla över 85 år som så vill ska få flytta till äldreboende.

Leva livet-kontrakt

Äldreomsorgen ska respektera att vi som individer har olika önskemål och behov. Alla äldre som får insatser från stadens äldreomsorg ska erbjudas att underteckna ett ”Leva livet-kontrakt”. Leva livet-kontraktet är ett åtagande från stadens sida att respektera de äldres intressen och livsval vid planering av aktiviteter och kulturutbud.

Bevara valfriheten

Liberalerna försvarar allas rätt att själv välja boende och hemtjänst, medan regeringen vill inskränka valfriheten. Valfrihet måste gå hand i hand med skärpta kvalitetskrav.

Minska äldres ensamhet

Ofrivillig ensamhet förmörkar ålderns höst. Det måste vara lätt att hitta mötesplatser och umgås med andra – året om och i alla delar av staden. Och självklart ska det vara enkelt att hålla kontakten med släkt och vänner över internet på äldreboendet.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.