Äldreboenden

Man ska inte behöva vara rädd för att bli gammal. Alla ska kunna lita på att de får komma till ett bra och tryggt boende den dag de vill och behöver. Liberalerna vill bygga fler äldreboenden och ge alla över 85 år som vill rätt att flytta till servicehus eller vård- och omsorgsboende.

Vår politik

  • Ge alla över 85 år som vill rätt att flytta till servicehus eller vård- och omsorgsboende.
  • Bygg fler äldreboenden.
  • Gör politikerna ansvariga för avslag på boende.
Rätt till äldreboende för de över 85

Idag finns det olika typer av äldreboenden i Stockholm. Det finns trygghetsboenden och seniorboenden som vänder sig till personer över en viss ålder. De är tillgänglighetsanpassade och har ofta någon personal på plats. Till dessa kan alla flytta baserat på köplats. Sedan finns det servicehus som normalt har hemtjänst, sjuksköterska, arbetsterapeut och restaurang på plats i boendet. Samt vård- och omsorgsboenden för äldre i behov av heldygnsomsorg. Servicehus och vård- och omsorgsboenden är biståndsbedömda, d.v.s. man behöver ett beslut från staden för att få komma dit. Att få flytta till servicehus har visat sig leda till ett friskare åldrande, jämfört med att bo kvar hemma med hemtjänst. Tyvärr får över 40 procent av de som ansöker om servicehus avslag, trots att det finns tomma platser. Liberalerna vill att alla över 85 år som så vill ska få plats på servicehus och vård- och omsorgsboende. Det kräver att man bygger äldreboenden, inte lägger ner dem.

Gör politikerna ansvariga för avslag

Idag fattas beslut om avslag på boende av stadens tjänstemän. För att tydliggöra ansvaret och säkerställa att nya riktlinjer får genomslag vill Liberalerna flytta upp avslagsbeslut till politikerna i stadsdelsnämnderna.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.