Återvinning

Gör det lättare att konsumera hållbart. Hållbar konsumtion är nödvändig för att vi även i framtiden ska kunna bibehålla en fortsatt tillväxt och utveckling samtidigt som vi inte utarmar jordklotet. Stockholm ska gå före i dessa frågor genom att göra det lättare för alla människor att agera hållbart.

Vår politik

  • Fler mobila miljöstationer.
  • Mini-återvinningscentraler för människor utan tillgång till bil.
  • Stärkt tillsyn av skadliga kemikalier.
  • Fler matkvarnar och mer biogas från matavfall.
Det ska vara lättare att återvinna

De mobila miljöstationerna, bestående av fordon som samlar in farligt avfall, behöver utvecklas och utökas. De ska komma till varje upphämtningsplats samma dag varje månad. Det behöver även inrättas mini-återvinningscentraler, där den som inte har tillgång till bil kan lämna in exempelvis grovsopor och elskrot, som ett komplement till de ordinarie återvinningscentralerna.

Hårdare tag mot skadliga kemikalier och farligt avfall

Liberalerna vill prioritera återvinning av farligt avfall. För att hindra ökad spridning av kvicksilver ska särskilda insatser göras för att öka återvinningen av lågenergilampor och annat elskrot som innehåller kvicksilver. Tillsynen av skadliga kemikalier måsta också stärkas. Barn är särskilt känsliga och därför är det speciellt viktigt att möbler och leksaker inte innehåller skadliga kemikalier.

Återvinn mer matavfall

Liberalernas mål är att minst 70 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och kommunala verksamheter ska samlas in till 2020. Stockholmarnas matavfall ska samlas in genom modern optisk sorteringsteknik och avfallskvarnar där det passar. Infrastrukturen för att omvandla avfallet till biogas måste byggas ut. På sikt borde systemet med optisk sortering även omfatta återvinning av till exempel metall, plast, tidningspapper och kartong.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.