Vägar

En mer effektiv användning av gaturummet gynnar alla. Målet med en liberal trafikpolitik är aldrig att hindra resandet. Alla människor ska kunna förflytta sig fritt, enkelt och klimatsmart. Det ska vara lättare att gå, åka kollektivt och cykla. Så kan vi minska trängseln och korta restiderna.

Vår politik

  • Flaskhalsarna ska byggas bort.
  • Satsa på kapacitetseffektiva transportsätt.
  • Gaturummet ska användas effektivt, nya parkeringsplatser ska huvudsakligen planeras i anläggningar.
  • Bättre förbindelser mellan stadsdelarna.
  • Signalprioritering för mer effektiv busstrafik.
  • Stockholm ska vara fossilbränslefritt 2040.
  • Fördubbla antalet laddstolpar till 2022.
  • Bygg Östlig förbindelse.
Stockholms trafikproppar måste lösas

Ombyggnationer av flaskhalsar i trafiken måste prioriteras i syfte att förbättra framkomligheten för både kollektivtrafiken och bilburen trafik. Ett exempel på en sådan trafikpropp är Brommaplan.

Effektivare användning av gaturummet

Yteffektiva transportslag, som kollektivtrafik, cykel och MC, ska prioriteras, liksom trafik i rörelse framför stillastående trafik. På gator som är särskilt viktiga för kollektivtrafiken ska parkeringsmöjligheterna tas bort i förmån för ökad framkomlighet.

Bättre förbindelser mellan stadsdelarna

Många stadsdelar i Stockholm isoleras av stora vägar som byggdes efter modernistiska ideal. Liberalerna vill att stadsdelar ska kopplas bättre samman. Samband kan skapas via bro, överdäckning, ny kollektivtrafik, gång-, och/eller cykelvägar.

Bygg östlig förbindelse

Trafikplaneringen ska vara smart och utgå från att skapa så lite stillastående trafik som möjligt. Genom att bygga klart ringleden runt Stockholm får vi bort trängsel från innerstaden samtidigt som resvägarna blir kortare och förutsättningar för mer kollektivtrafik och bättre luftkvalitet skapas.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.