Våld i nära relationer

Alla ska känna sig trygga i sitt eget hem. Ändå drabbas framförallt kvinnor, men också män av våld i nära relationer. Liberalerna vill skydda offren och sätta elektronisk fotboja på fler gärningsmän. Det är aldrig offret som ska behöva begränsa sitt liv. Mäns våld mot kvinnor är det mest extrema uttrycket för åsikten att kvinnors frihet är mindre värd. Därför är detta en central jämställdhetsfråga.

Vår politik

  • Öka användningen av elektronisk fotboja och öka området för ett kontaktförbud.
  • Mer stöd till kvinnojourerna.
  • Höj straffet för grov kvinnofridskränkning.
  • Fler skyddade boenden och stöd till aktiviteter för barnen.
  • Anslut Stockholm till projektet Huskurage.
KVINNOJOURERNAS VIKTIGA ARBETE

Liberalerna vill ge extra stöd till kvinnojourer som tar emot personer med särskilda behov. Fler kvinnojourer ska bli tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Kvinnojourer ska finnas också för ickebinära personer som utsätts för våld i nära relation samt för personer som utsätts för hedersförtryck.

TYDLIGA STRAFF OCH BEHANDLING TILL DEM SOM DÖMS

Minimistraffet för grov kvinnofridskränkning ska höjas till ett års fängelse. Då likställs kvinnofridskränkning med grov misshandel, rån och grov utpressning. För den som döms för grova eller upprepade brott ska det alltid finnas behandlingsprogram under fängelsetiden. Den som vägrar delta i behandlingsprogram ska inte kunna få villkorlig frigivning i förtid.

SKYDDAT BOENDE

Ingen i Stockholm ska behöva vara rädd för våld i sitt eget hem. Rätten till ett skyddat boende måste gälla alla som behöver. Liberalerna vill att skyddade boenden ska ha kompetens på fler språk. För att få fler skyddade boenden ska staden ansluta sig till de nätverk som finns för att förmedla skyddade boenden i andra kommuner. För barn till föräldrar som inte kan bo kvar hemma på grund av våld i nära relationer finns idag en pedagogisk verksamhet vid Alla kvinnors hus stödboende. Verksamheten är viktig för att förhindra isolering för barnen under tiden på det skyddade boendet. Liberalerna vill ge mer stöd till verksamheten i Alla kvinnors hus.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.