Utsatta områden

I vissa områden i Stockholm har kriminaliteten fått fotfäste och otryggheten ökar. För att vända utvecklingen måste rättsstaten återta kontrollen och värna allas frihet. Men framför allt måste fler ungdomar klara skolan, färre hamna i brottslighet och fler personer ha ett jobb att gå till.

Vår politik

  • De skickligaste lärarna ska undervisa de elever som behöver det mest.
  • Tidiga sociala insatser när ungdomar hamnar i brott eller missbruk.
  • Fler arbetsplatser och sänkta trösklar till jobb.
  • Fler poliser, ordningsvakter och kameror.
  • Bekämpa hedersförtrycket och upprätthåll svensk lag.
Skolan först

Att klara skolan är avgörande för framtiden. Därför måste skolorna i ytterstaden ha goda förutsättningar samt de skickligaste lärarna, som har höga löner och mandat att upprätthålla studieron i klassrummet.

Tidiga sociala insatser

Tidiga insatser behövs för att förhindra att ungdomar hamnar i brott eller missbruk. I ytterstaden har socialtjänsten varit sen med att gripa in när ungdomar hamnat snett. Socialtjänsten måste snabbt se till att ungdomar inte hamnar i skadliga nätverk och hjälpa dem att ta sig ur ett destruktivt beteende.

Fler arbetsplatser

Fler arbetsplatser i ytterstaden skapar fler jobb och mer liv och rörelse. Liberalerna vill sänka trösklarna till det första jobbet, genom inträdesjobb, och vi vill flytta offentliga arbetsplatser till ytterstaden.

Fler poliser och ordningsvakter

För många poliser lämnar yrket och för få vill bli polis. Därför vill Liberalerna höja polislönerna. I avvaktan på fler poliser måste Stockholm anställa ordningsvakter på brottsutsatta platser. Fler övervakningskameror behöver också sättas upp, då de har visat sig driva kriminaliteten från förortscentrum.

Bekämpa hedersförtrycket

Rätten till frihet måste gälla lika för alla. I utsatta områden lever alltför många människor med ett hedersförtryck som allvarligt begränsar deras frihet. Resurserna till arbetet mot hedersförtryck måste öka.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.