Uteliv

Stockholm är en stad rik på kultur, krogar och nöjesliv. Nöjeslivet skapas av driftiga individer som enskilt eller i grupp förverkligar sina initiativ, affärsidéer och livsdrömmar – för detta ska staden skapa goda förutsättningar.

Vår politik

  • Fler uteserveringar, både i gatumiljön och på vattnet.
  • Låt festen fortsätta, längre öppettider på flera ställen i staden.
  • Företag ska ha en kontaktperson som räcker för all kommunikation med staden.
  • Avskaffa kravet på danstillstånd.
  • Planera in utelivet i stadsutvecklingen.
  • Låt stadsdelsnämnderna besluta om tillstånd för nya uteserveringar.
Stockholms uteliv är en central del i den levande stadsmiljön

Det är viktigt att staden ansvarar för att det finns tillräckligt med lokaler som klarar de olika krav som krävs för ett mångsidigt uteliv. Det måste planeras för nattlivslokaler som också klarar av att erbjuda scen för musik och föreställningar. Det ska finnas förutsättningar för allt från stand up till rockkonserter och raveevenemang i staden.

Fler uteserveringar

Det ska bli lättare att anlägga uteserveringar både på marken och på pontoner och bryggor i vattnet. Stadsdelsnämnderna ska få besluta om tidsbegränsade bygglov för uteserveringar.

Färre krångliga regler

De senaste åren har vi sett flera exempel på problem för Stockholms mat- och nöjesliv i form av krångliga regler eller politiska beslut som försämrar villkor, försvårar etablering eller rycker undan mattan för befintliga verksamheter. Staden bör arbeta utefter principen att inte fälla ett förslag om det inte bryter mot rådande lagar och regleringar, samt att miljön lätt kan återställas i efterhand.

Bara en kontaktperson ska behövas

Som nöjes- och kulturentreprenör bör det vara självklart och enkelt vart man vänder sig, och stadens grundinställning bör vara positiv framför allt till tillfälliga arrangemang och installationer som till exempel serveringar på fler platser i staden. Nöjes- och kulturlivet behöver få ”en väg in” till stadens förvaltningar.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.