Trygghet

Den som är rädd är inte fri. Otryggheten ökar i Stockholm. Det krävs tidiga sociala insatser, fler poliser och ordningsvakter, och en levande stadsmiljö för att fler ska kunna känna sig trygga på gator och torg.

Vår politik

  • Tidiga sociala insatser mot ungdomar i brott.
  • Fler poliser, ordningsvakter och kameror på brottsutsatta platser.
  • En trygghetsmiljard för att bygga om otrygga platser.
  • Inför en trygghetsgaranti, där problem i stadsmiljön åtgärdas inom 24 timmar.
Tidiga sociala insatser

Tidiga insatser behövs för att förhindra att ungdomar hamnar i brott eller missbruk. Socialtjänsten måste snabbt se till att ungdomar inte hamnar i skadliga nätverk och hjälpa dem att ta sig ur ett destruktivt beteende.

Fler poliser, ordningsvakter och kameror

För många poliser lämnar yrket och för få vill bli polis. Därför vill Liberalerna höja polislönerna. I avvaktan på fler poliser måste Stockholm anställa ordningsvakter på brottsutsatta platser. Liberalerna vill satsa 100 miljoner kronor på kommunala ordningsvakter. Övervakningskameror har visat sig driva kriminaliteten från förortscentrum. Polisen ska ha större möjligheter att sätta upp kameror.

Tryggare stadsmiljö

Liberalerna vill satsa en miljard under de kommande tio åren på att rusta upp otrygga platser. Med mer belysning, liv och rörelse kommer ökad trygghet. En osnygg stad är en otrygg stad. Under den rödgrönrosa majoriteten har antalet anmälningar om klotter fördubblats. Liberalerna vill återinföra 24-timmarsgarantin för borttagning av klotter i stadsmiljön. Vi vill även se en utvidgning av klottergarantin till en trygghetsgaranti där utbrända bilar forslas bort, papperskorgar töms och trasig belysning åtgärdas inom 24 timmar.

Fler BIDs

I Sverige utgör BIDs (business improvement districts) ett verktyg för de fastighetsägare som vill utveckla sitt område, tillsammans med det offentliga, de boende och det lokala närings- och föreningslivet. BIDs skapar möjligheter för människor att ta kontroll och samarbeta för att skapa bättre miljöer och förutsättningar för alla som verkar där.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.