Tiggeri

Svensk lag ska gälla lika för alla. Otillåtna boplatser ska avhysas – människohandel och att tvinga människor in i tiggeri ska bekämpas. Liberalerna säger dock nej till ett generellt tiggeriförbud.

Vår politik

  • Nej till tiggeriförbud.
  • Otillåtna boplatser ska avhysas.
  • Människohandel ska bekämpas.
  • Akut hjälp ska ges här, men den långsiktiga lösningen finns i hemländerna.
Nej till tiggeriförbud

Liberalerna vill inte ha ett tiggeriförbud. För oss handlar det i grunden om individens frihet att be en medmänniska om hjälp. Ett allmänt tiggeriförbud är en för ingripande åtgärd.

Otillåtna boplatser ska avhysas

Det finns problem förknippade med utsatta EU-migranters vistelse i Stockholm som vi måste hantera. Det handlar bland annat om otillåtna boplatser och nedskräpning. Man har inte rätt att bosätta sig var man vill. Otillåtna boplatser ska därför avhysas.

Problemen handlar också om att vissa EU-migranter själva utnyttjas och utsätts för brott. Därför krävs det ökade insatser mot människohandel.

Lösningen ligger i hemländerna

Akut hjälp (såsom härbärgesplatser) ska ges men ska inte bidra till att hålla människor kvar i tiggeri. Åtgärder som gör att fler söker sig till Sverige för att tigga bör undvikas. Barn ska absolut inte vistas i de här miljöerna i Sverige. När barn påträffas ska socialtjänsten ingripa omedelbart. Stödet till organisationer som ger hjälp i hemländerna måste öka. Vidare måste EU:s granskning av medlemsstaterna stärkas så att sanktioner införs mot de som sviker EU:s grundläggande värden.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.