Stureplan

Stockholms uteliv är en viktig del av stadens attraktionskraft. Planerna på att riva stora delar av Stureplanskvarteret skulle innebära att platsen blir en byggarbetsplats i sju år samtidigt som delar av nattlivet kan tvingas stänga. Därför bör ombyggnationsplanerna förändras.

Vår politik

  • Stureplan bör byggas om, men inte genom att riva 1800-tals hus och stänga ned utelivet.
  • Liberalerna vill se en ny passage och en bättre tunnelbaneuppgång.
  • Stockholm ska inte ha särskilda partnerskap med diktaturer.
Bättre byggplaner som bevarar nattlivet

Det går att utveckla kvarteret med bättre ingångar till kollektivtrafiken och en bättre utformad passage, utan att det får så allvarliga konsekvenser för utelivet. Kulturlokaler som musikplatser och konsertlokaler, liksom krogar och handel av olika slag, måste få plats i stadsplaneringen.

Riv inte historiska hus

Att staden förändras är inget konstigt. Det är alla tiders olika behov som gett oss den stad som finns idag. Men det är också naturligt att enskilda byggnader av kulturhistoriskt värde värnas och att de inte ses som ett hinder för stadens utveckling. Liberalerna vill inte gå vidare med de omfattande rivningarna av Bångska palatsets flyglar och Freys hyrverks flyglar som båda är från 1880-1890-talen och värda att skydda för framtiden.

Samarbetet med ADIA ska granskas

Fastighetsägaren ADIA som driver ombyggnadsplanerna för Stureplan helägs av emiratet Abu Dhabi. Abu Dhabi är en diktatur som kränker sina medborgares rättigheter. Stockholm stad har haft ett särskilt partnerskap med ADIA, vilket vi flera gånger kritiserat. Liberalerna har därför föreslagit att en granskning av samarbetet ska utföras för att se att det här är förenligt med etiska riktlinjer och har skett demokratiskt.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.