Studentbostäder

För att människor ska kunna flytta till Stockholm och studera måste det finnas fler tillgängliga studentbostäder. Alliansen påbörjade en kraftig utbyggnad av antalet studentbostäder när vi var i majoritet, den utvecklingen vill vi bygga vidare på.

Vår politik

  • Höj byggmålen för antalet nya studentbostäder till minst 1 200 om året.
  • Förenkla byggreglerna för studentbostäder.
  • Bygg många fler studentbostäder i närheten till universiteten.
  • Bygg 1 000 nya studentbostäder i Lappis.
  • Fler modulbostäder och andra temporära lösningar för att möta akuta bostadsbehov bland studenter.
  • Bygg multifunktionshus där exempelvis äldreboenden och studentbostäder kan blandas.
Det behövs många fler studentbostäder

Stockholm är en universitetsstad med fler än 80 000 studenter. Det sätter höga krav på tillgången till billiga, yteffektiva, bostäder för unga och studerande. Tyvärr har majoriteten sänkt ambitionerna för antalet studentbostäder och 2017 påbörjades bara ungefär en tredjedel av det uppsatta målet, och ännu färre markanvisades. Det behövs en ambitionshöjning för att ge fler unga möjligheten att skaffa en första bostad.

Tillfälliga lösningar vid akuta behov

I väntan på fler permanenta studentbostäder ska staden skapa tillfälliga bostäder för studenter, exempelvis i tillfälligt tomma fastigheter eller genom att köpa in flyttbara bostadsmoduler som kan stå på ledig mark i väntan på permanent bebyggelse.

Fler billiga bostäder

Tillgången till billiga bostäder för unga och studerande är av största vikt för att ge unga människor möjligheten att skaffa sin första bostad. Stadens bostadsbolag ska bidra till att fler studentbostäder produceras och verka för att fler billiga, yteffektiva lägenheter byggs.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.