Socialtjänst

I Liberalernas Stockholm ska alla ha tryggheten och friheten att forma sitt eget liv. För oss liberaler är det självklart att Stockholm ska erbjuda alla människor skydd, stöd och nya livschanser. Då krävs en socialtjänst som har tid och resurser att hjälpa dem som behöver det.

Vår politik

  • Tidiga insatser för barn och unga.
  • Höj lönen för socialsekreterare och biståndshandläggare.
  • Värna LSS.
Tidiga insatser för barn och unga

När barn och unga hamnar i kriminalitet eller missbruk måste samhället ingripa snabbare. I dagsläget reagerar myndigheterna senare när barn i ytterstaden, i jämförelse med innerstaden, hamnar i brott eller missbruk. Det kan vi liberaler aldrig acceptera. Alla barn har rätt till en bra uppväxt. I värsta fall måste barn och unga som begår våldsbrott för sin egen och andras säkerhet omhändertas och flyttas ut ur sin lokalmiljö. Sociala insatsgrupper som stöttar ungdomar och unga vuxna som vill lämna ett kriminellt liv ska införas i alla stadsdelar.

Höj lönen för socialsekreterare

För att kunna hjälpa personer som behöver stöd måste det finnas skicklig personal som har tid och som vill stanna kvar på sin arbetsplats. Tyvärr präglas socialtjänsten av en hög personalomsättning. Socialsekreterare och biståndshandläggare måste få högre lön, bättre stöd och större möjligheter till karriärutveckling.

Värna LSS

Personer med funktionsnedsättning ska ha friheten att leva som andra. Regeringens och stadshusmajoritetens politik har inneburit nedskärningar av insatserna till personer med funktionsnedsättning. Liberalerna kommer alltid att värna rätten till stöd och service för personer med funktionsnedsättning. Vi vill förbättra rätten till ledsagning och kontaktperson.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.