Sociala insatsgrupper

Sociala insatsgrupper hjälper ungdomar och unga vuxna som vill komma ut ur brottslighet. Men idag har grupperna långa köer, och många som försöker lämna en kriminell bana får inte den hjälp de behöver. Liberalerna vill därför utvidga verksamheten.

Vår politik

  • Inför sociala insatsgrupper i alla stadsdelar.
  • Utvidga verksamheten för att korta köerna.
Inför sociala insatsgrupper i alla stadsdelar

Sociala insatsgrupper riktar sig till ungdomar och unga vuxna 12-29 år som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk, eller som behöver hjälp att lämna en kriminell livsstil. I insatsgrupperna samverkar socialtjänst, polis, skola och andra aktörer. Verksamheten bedrivs i dagsläget i sju stadsdelar och når ca 200 ungdomar. Utvärderingar pekar på positiva effekter.

Liberalerna vill att sociala insatsgrupper införs i alla stadsdelar och att verksamheten blir permanent. Vi vill också att verksamheten byggs ut så att fler kan tas emot – även i stadsdelar där insatsgrupper finns står ungdomar i kö. Det är viktigt att nå deltagare när de är motiverade till förändring.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.