Snöröjning

Snöröjningen måste vara effektiv och snabbt kunna anpassa sig till oväntade väderförhållanden. Liberalerna vill förbättra snöröjningen särskilt för kollektivtrafiken, utryckningsfordon och gående.

Vår politik

  • Inför blixtjobb vid särskilt tunga snöfall, så att till exempel studenter och mindre aktörer kan kallas in för att stödja stadens snöröjning.
  • Tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning måste prioriteras högre.
  • Snöröjningen ska vara jämställd.
  • Gångvägar måste prioriteras högre. Speciellt i anslutning till kollektivtrafiken.
  • Viktiga vägar för kollektivtrafik och utryckningsfordon måste prioriteras i snöröjningsarbetet.
Blixtjobb för snöröjning

Snöröjningen är livsviktig för att minska antalet dödsfall i trafiken och för att stadens trafik ska fungera. Liberalerna vill skapa möjligheter att temporärt ta in till exempel studenter och mindre aktörer för att snabbt öka antalet snöröjare vid akuta situationer.

Snöröjningen ska vara jämställd

Som ett feministiskt parti driver Liberalerna en politik som värderar alla människors behov och rättigheter likvärdigt. Jämställd snöröjning innebär att snöröjningen inte systematiskt värderar en grupp framför en annan. Praktiskt innebär det att gångvägar och kollektivtrafik ska prioriteras högre än idag.

Prioritera tillgängligheten

Gatuunderhåll och snöröjning spelar en stor roll för människors rörelsefrihet. Dåligt underhållna gång- och cykelbanor, liksom brister i snöröjningen, skapar helt onödiga begränsningar för stockholmarna och ska åtgärdas skyndsamt. För människor med funktionsnedsättning begränsas rörelsefriheten än mer.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.