Prostitution

Alla har rätt till sin egen kropp. För den som befinner sig i prostitution ska det finnas hjälp och stöd att ta sig ur sin situation. Arbetet mot prostitution ska stärkas.

Vår politik

  • Sexköp ska fortsätta vara förbjudet.
  • Stärk arbetet mot människohandel.
  • Bygg ut hjälpen till de som vill ta sig ur prostitution.
  • Motverka efterfrågan.
HJÄLP ÅT DEN SOM SÄLJER

Många som säljer sex lever i en vardag av fattigdom, drogmissbruk och misär. Många har utsatts för grova brott och övergrepp, såsom människohandel. Allt fler personer som befinner sig i prostitution är utländska medborgare. Arbetet mot prostitution måste utgå ifrån insikten om att många av dem befinner sig i Sverige mot sin vilja och att nya typer av insatser kan behövas. Staden ska inrätta ett arbete tillsammans med företagare och fastighetsägare för att våga se och våga anmäla prostitution och människohandel.

UPPSÖKANDE ARBETE

Ungdomsjouren ska fortsatt arbeta uppsökande mot unga som utsätts för människohandel och prostitution. Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och polisen uppmärksamma riskerna för att ensamkommande och nyanlända barn dras in i prostitution.

MOTVERKA EFTERFRÅGAN

Prostitutionen finns därför att den efterfrågas. Det är därför det är viktigt att också nå sexköparna med insatser. Den som köper sex har begått ett brott och ska ta sitt straff, men det behövs också mer stöd och förebyggande insatser.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.