Parkering

Det ska gå lättare att hitta parkeringsplats och staden ska rustas för att i framtiden domineras av el- och andra miljöbilar. Liberalerna vill göra det lättare att handikapparkera, utvärdera och göra om delar av majoritetens nya parkeringsstrategi och dubblera antalet laddstolpar.

Vår politik

  • Riv upp och gör om delar av majoritetens parkeringsstrategi.
  • Gör parkeringsavgifterna dynamiska och anpassade efter antalet lediga platser.
  • Lättare att handikapparkera – avskaffa tretimmarsregeln.
  • Sänk parkeringsavgiften för yteffektiva fordon som exempelvis MC.
  • Fler parkeringsplatser för bilpooler och delningstjänster.
  • Dubblera antalet laddstolpar.
  • Det ska vara möjligt att parkera med samma app i hela Stockholmsregionen.
  • Fler infartsparkeringar där det går att byta från bil eller cykel till kollektivtrafiken.
Riv upp och gör om majoritetens parkeringsstrategi

Majoritetens nya parkeringsstrategi har lett till många orimliga gränsdragningar för vilka som ska, och inte ska, betala olika parkeringsavgifter. Avgifter för parkering finns till för att förbättra framkomligheten. Att då ha ett avgiftssystem med zoner är inte optimalt för att uppnå det syftet. För att förbättra möjligheten att snabbt parkera vill Liberalerna att dynamiska parkeringsavgifter införs på hårt belastade parkeringsplatser, så att priset styrs av efterfrågan.

Gör det lättare att handikapparkera – avskaffa tretimmarsregeln

Den tretimmarsregel som de rödgrönrosa har infört innebär att människor med parkeringstillstånd för rörelsehindrade i många fall blivit begränsade till tre timmars parkering åt gången. Det har skapat allvarliga problem för människor med funktionsnedsättning och många har blivit bötfällda, då de inte kunnat flytta bilen inom den angivna tiden.

Fler bilpooler och lägre avgift för MC-parkering

Färdsätt som minskar trängseln och orsakar mindre utsläpp ska främjas. För att främja användningen av bilpooler bör staden planera för bilpoolsplatser i nya områden och verka för att det ska bli möjligt att reservera parkeringsplatser för bilpoolsbilar och bilar som används i delningstjänster. Parkeringsavgiften för yteffektiva fordon som exempelvis MC bör också sänkas.

Dubblera antalet laddstolpar

Staden ska medverka till att förbättra infrastrukturen för elbilar genom att bygga fler laddningsstolpar. Fram till 2022 ska antalet laddningsstolpar i staden minst fördubblas.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.