Papperslösa

Många människor lever utan tillstånd i Sverige, så kallade papperslösa. Den som saknar rätt att vara här ska lämna landet men ska inte stå utan skydd i väntan på hemresan. Liberalerna säger nej till att barn i papperslösa familjer ska få ekonomiskt bistånd. Barnens utsatta situation ska inte permanentas.

Vår politik

  • Barn till papperslösa ska få gå i skola i väntan på hemresa.
  • Akutsjukvård ska ges till alla.
  • Nej till ekonomiskt bistånd för papperslösa.
PAPPERSLÖSA ÄR INTE RÄTTSLÖSA

De som lever utan tillstånd i Sverige saknar rätt att vara här och ska lämna landet. Samtidigt är dessa människor inte rättslösa utan ska skyddas mot exploatering och har rätt till akutsjukvård och skolgång. Det är viktigt att samhällets insatser inte bidrar till att människor går under jorden och lever i skuggsamhällen.

BARNS RÄTT TILL SKOLGÅNG OCH SJUKVÅRD

Barn ska inte straffas för att deras föräldrar tar dem till Sverige utan tillstånd. Så länge de är i Sverige ska de kunna gå i skola och förskola. Gömda och papperslösa barn har också rätt till samma vård som andra barn i Sverige.

Nej till försörjningsstöd för papperslösa

Socialdemokraterna i Stockholm har infört en rätt till ekonomiskt bistånd för barn i papperslösa familjer. Liberalerna och övriga Alliansen säger nej till det. Barnen ska inte behöva vara källan till familjens legitima försörjning. Det är ett ansvar som ett barn aldrig ska behöva ta i vårt samhälle. I akuta nödsituationer har Stockholms stad det yttersta ansvaret att ge bistånd till alla personer som befinner sig i staden, oavsett om de har rätt att vistas här eller inte.

Barn i papperslösa familjer befinner sig i mycket utsatta situationer, som inte bör permanentas. Framtiden för barnen i dessa familjer ligger någon annanstans, och det är viktigt att den framtiden börjar så snart som möjligt.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.