OS 2026

Ett beslut om att ansöka om vinter-OS måste föregås av gedigen utredning och också en folkomröstning. För att kunna säga ja till en OS-ansökan måste det vara klart att notan för spelen inte hamnar hos skattebetalarna. Liberalerna behöver också veta att investeringar i nya bostäder och skolor inte trängs undan.

Vår politik

  • Notan för ett eventuellt vinter-OS får inte hamna på Stockholms skattebetalare.
  • Ett eventuellt vinter-OS får inte tränga ut andra investeringar som Stockholm behöver.
  • Inget beslut om att ansöka om vinter-OS bör fattas utan en gedigen utredning samt en folkomröstning.
OS-notan får inte hamna på stockholmarna

Liberalerna tycker att Stockholm ska kunna stå värd för stora evenemang. Ett vinter-OS är dock ett gigantiskt projekt, som måste utredas noga. Sveriges olympiska kommitté menar att många av de anläggningar som behövs redan finns på plats och att ett OS därmed inte skulle kosta särskilt mycket. Men vi vet att i princip samtliga OS som har hållits har blivit dyrare än beräknat. Den risken får inte landa på Stockholms skattebetalare.

OS får inte tränga ut andra investeringar

Det är viktigt att komma ihåg att Stockholms stad har många utmaningar att brottas med. Staden måste bygga fler bostäder, skolor och äldreboenden. Att åta sig att anordna ett OS får inte tränga undan de investeringar som Stockholm behöver. Det är inte bara en fråga om pengar, utan också en fråga om stadens förmåga att planera och prioritera. Varje möte som stadens ledande politiker och tjänstemän håller om OS är ett möte som inte handlar om hur man ska öka tryggheten, förbättra integrationen eller se till att alla elever klarar skolan.

Inget OS utan folkomröstning

Liberalerna tycker inte att det i dagsläget finns ett underlag som i detalj redovisar konsekvenserna och som gör det möjligt att säga ja eller nej till ett OS. Ett eventuellt beslut om ansökan måste föregås av en djupare utredning. Det här är inte heller ett beslut som bör fattas över huvudet på stockholmarna. Om en OS-ansökan ska bli aktuell måste ett sådant beslut föregås av en lokal folkomröstning.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.