Mänskliga rättigheter

Alla människor är födda fria. De mänskliga rättigheterna är grundläggande i den liberala demokratin. Liberalerna vill att EU ska arbeta mer med MR i alla medlemsländer och att svenskt bistånd ska ha tydliga villkor om demokrati och mänskliga rättigheter.

Vår politik

  • Respekten för mänskliga rättigheter måste stärkas inom EU. Brott mot mänskliga rättigheter ska få konsekvenser.
  • Svenskt bistånd ska ha tydligare fokus på mänskliga rättigheter.
  • Stå upp för sexuella och reproduktiva rättigheter i EU och övriga världen.
KRÄNKNINGAR ÖVER HELA VÄRLDEN

Alla människor är födda fria och med samma rättigheter. Trots det kränks dagligen de mänskliga rättigheterna över hela världen. Därför är arbetet med att försvara och förbättra skyddet för de mänskliga fri- och rättigheterna en grundläggande uppgift. Brott mot de mänskliga rättigheterna ska få konsekvenser.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I BISTÅNDET

Demokrati och mänskliga rättigheter ska vara tydligare villkor för bistånd. Bistånd ska inte gå till diktaturer. Demokratibiståndet ska öka kraftigt och gå till att stärka rättsstaten och hjälpa demokrater som arbetar för politiska reformer i totalitära eller posttotalitära stater.

DEMOKRATI I FN

Förenta nationerna (FN) har både demokratier och brutala diktaturer som medlemmar. Därför är det extra viktigt att Sverige arbetar i FN för att stärka respekten för demokrati och mänskliga rättigheter. Det ska finnas ett demokratikrav för medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Internationella brottmålsdomstolens roll för att lagföra brott mot mänskliga rättigheter ska stärkas. Sverige ska verka för att tillgång till hela internet erkänns som en del av de mänskliga rättigheterna.

SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA

Kvinnan har rätt att bestämma över sin kropp. Sverige ska driva frågan om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) inom EU och internationellt. Sverige ska också arbeta internationellt för att rätten till abort erkänns som en del av de mänskliga rättigheterna.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.