Minoritetspolitik

Sverige har alltid varit ett land med etnisk mångfald och många språk. Den som tillhör en nationell minoritet har rätt till sitt språk och att kunna vara delaktig i sin kultur. Fördomar mot judar, romer och andra minoriteter ska bekämpas.

Vår politik

  • Förbättra tillgången till förskola, äldreomsorg och annan service på minoritetsspråk.
  • Rätten till modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska stärkas.
  • Bekämpa antisemitism, antiziganism och fördomar mot andra nationella minoriteter.
INDIVIDENS RÄTT TILL SIN KULTUR

Samiska och finska har talats i Sverige lika länge som svenska språket. De romska och judiska grupperna har funnits här i många hundra år. Men fram till våra dagar har de nationella minoriteterna osynliggjorts. Liberalernas minoritetspolitik handlar om att stärka individens rätt att använda sitt språk och vara delaktig i sin kultur.

BÄTTRE UNDERVISNING

För att minoritetsspråken ska kunna föras vidare till nästa generation behövs bättre tillgång till förskola på minoritetsspråk, liksom modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Nya former av undervisning på minoritetsspråk behöver därför utvecklas och möjligheten till tvåspråkig undervisning underlättas.

BÄTTRE SERVICE

En viktig del av minoritetspolitiken är de så kallade förvaltningsområdena för samiska, finska och meänkieli. I dessa områden har den enskilde större rätt att få tillgång till förskola och äldreomsorg på sitt minoritetsspråk, och att använda sitt eget språk i kontakt med kommunen eller landstinget. Exempelvis ska äldre kunna välja äldreboende utifrån det minoritetsspråk man talar.

ROMERNAS SITUATION I SVERIGE

Många romer lever i utanförskap. När Liberalerna satt i regering tog vi initiativ till den första samlade strategin för romsk inkludering. Arbetet måste fortsätta med fokus på bland annat utbildning och jobb. Det är också viktigt att antiziganismen – fördomarna och förtrycket mot romer – bekämpas med kraft. År 2014 presenterades en vitbok som synliggör de övergrepp som det allmänna utsatt romer för under svenskt 1900-tal.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.