Modulbostäder

Fler modulbostäder behövs vid akuta bostadsbehov. Stockholm ska vara en öppen stad dit många ska kunna flytta för att förverkliga sina drömmar. När många människor kommer hit, exempelvis när många tvingas fly, måste det vara enkelt och gå snabbt att ta fram temporära bostäder så att ingen tvingas bli hemlös.

Vår politik

  • Det ska gå snabbare och det ska vara enklare att ta fram modulhus när det finns akut behov av fler bostäder.
  • Modulbostäder riktade mot ett särskilt behov ska spridas över hela staden och inte samlas på enstaka platser.
  • Förenkla regelverket och minska byråkratin kring modulbostäder.
  • Försvara tak över huvudet-garantin.
  • I väntan på fler studentbostäder kan modulbostäder innehålla studentbostäder.
Ingen ska tvingas bli hemlös

Stockholm ska ta sitt humanitära ansvar och ge goda livsförutsättningar åt de människor som sökt skydd undan krig och förtryck. Projektet med att bygga modulbostäder på tillfälliga bygglov är därför nödvändigt under perioder som staden tar emot många flyktingar. Modulbostäderna ska vara spridda över hela staden.

Goda förutsättningar för alla som kommer hit

För att lyckas med att skapa goda förutsättningar för de som flyr hit är det viktigt att de som anländer till Stockholm får naturliga och tidiga kontakter med det samhälle de kommit till. Att ha en bostad är grundläggande för att den kontakten ska fungera.

Modulbostäder för studenter utan bostad

Stockholm måste bygga fler studentbostäder. I väntan på fler permanenta studentbostäder ska staden skapa tillfälliga bostäder för studenter, exempelvis i tillfälligt tomma fastigheter eller genom att köpa in flyttbara bostadsmoduler som kan stå på ledig mark i väntan på permanent bebyggelse.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.