Kultur

Avgörande för en liberal kulturpolitik är den konstnärliga kvaliteten, som politiker varken kan eller ska bedöma. För att öka allmänhetens tillgång till kultur, och för att kulturlivet ska växa, ska kulturpolitiken skapa goda förutsättningar och incitament för kulturlivet att åstadkomma detta.

Vår politik

  • Kulturen ska vara fri – kulturstöd ska gynna kvalitet.
  • Mer offentlig konst. Minst en procent av budgeten för varje kommunalt byggprojekt ska gå till konstnärlig utsmyckning.
  • Kulturen ska finnas med i stadsplaneringen. När nya områden planeras ska konstnärlig verksamhet och gestaltning finnas med tidigt.
  • Utveckla Stockholm som kulturellt turistmål genom att utveckla befintliga och starta nya kulturfestivaler.
  • Mer kultur i skolan.
ARMLÄNGDS AVSTÅND

Kulturpolitiken ska gynna kvalitet, men ska inte lägga sig i innehållet i kulturen. Till vem eller vilka kulturstödet utdelas är idag till syvende och sist ett politiskt beslut. För att även formellt stadfästa principen om armlängds avstånd vill Liberalerna istället inrätta ett kulturråd. Kulturnämnden ska utse rådets styrelse, fastslå kriterier, anslå och fastställa budget men besluten om vem eller vilka som ska tilldelas stöd tas av rådet och ej av politikerna i nämnden.

KULTUR I SKOLAN

Alla elever ska kunna få ta del av konst- och kulturupplevelser. Stockholm har ett fantastiskt kulturutbud och Stockholms skolor utnyttjar det i allt högre grad Läsandet ska vara högt prioriterat i skolans alla stadier. Liberalerna vill förenkla för lärare och annan personal att själva hitta en upplevelse eller aktivitet som passar klassens behov, t.ex. genom att utveckla Kulans webbplats.

UTÖKA FRISTADSPROGRAMMET

Stockholm ska ta emot förföljda musiker och författare på tvååriga arbetsstipendier. Möjligheten att utöka fristadsprogrammet till att också omfatta andra konstformer ska undersökas.

VIKTEN AV BILDNING

För oss är det grundläggande att alla kan ta makten över sitt eget liv. Bildning är en viktig del i detta. Det räcker inte med att veta var informationen finns, vi måste också ha en egen kunskapsbank som gör att vi kan tolka den information vi hittar. Bra skönlitteratur kan lära oss mer om oss själva och andra. God konst kan få oss att se nya perspektiv.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.