Vandalisering

Snygga platser är trygga platser. Genom att snabbt åtgärda och städa undan vandalisering och klotter kan staden stoppa den spiral av vanskötsel som nu drabbar många platser i Stockholm.

Vår politik

  • 24-timmarsgarantin för sanering av klotter ska återigen börja gälla.
  • Utvidga 24-timmarsgarantin till en trygghetsgaranti.
  • Investera en långsiktig miljard på tryggare miljöer.
  • Avskaffa de kommunala graffittiväggarna.
Bryt vandaliseringsspiralen

Enligt broken window-teorin leder nedgångna platser och vandalisering snabbt till att platsen blir än mer vandaliserad. För att stoppa den här spiralen måste insatser för att städa upp och skapa bättre miljöer sättas in så fort som möjligt.

Trygghetsgaranti

Trygghet handlar även om vardagliga saker. Att soptunnorna i parken är tömda, att belysningen fungerar och att klotter saneras fort. Den rödgrönrosa majoriteten har inte prioriterat det arbetet tillräckligt högt; antalet anmälningar om klotter har ökat kraftigt under mandatperioden och klottret sanerats inte i tid. Liberalerna vill se en utvidgning av klottergarantin till en trygghetsgaranti, där klotter saneras, utbrända bilar forslas bort, papperskorgar töms och trasig belysning åtgärdas inom 24 timmar.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.