Kameraövervakning

Kameraövervakning är ofta en bra metod för att öka tryggheten och säkra bevisning. Men det måste alltid göras en avvägning mot enskildas rätt att vara i fred.

Vår politik

  • Fler kameror på platser med hög brottslighet.
  • Användning av kameror i gatumiljön måste alltid integritetssäkras.
  • Det ska vara omöjligt för det offentliga att använda kameror för att systematiskt kartlägga människors beteenden.
  • Bötfäll framkomlighetsmarodörerna med automatisk kameraövervakning.
Fler kameror på otrygga platser

Övervakningskameror, rätt använda och med en avvägning mellan intressena av integritet och brottsbekämpning, är ett viktigt verktyg för att minska brottsligheten. Polisen bör under en begränsad tid i samband med särskilda händelser kunna sätta upp övervakningskameror utan att i förhand få andra myndigheters tillstånd.

Varje människas integritet ska försvaras

Det är av största vikt att all användning av kameraövervakning sker på ett rättssäkert sätt, där information aldrig kan kartlägga en vanlig individs beteendemönster eller bilder med identifierbara ansikten sparas längre tider och/eller sprids.

Använd kameror för att automatiskt ge parkeringsböter

Kameror som automatiskt tar bilder av registreringsplåtar på bilar som överträder trafikföreskrifter kan på ett rättssäkert sätt bötfälla framkomlighetsförstörare. På så sätt kan vi öka framkomligheten.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.