Jämställt arbetsliv

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men fortfarande finns mycket kvar att göra. Ekonomisk makt ger frihet för individen, ändå är löneskillnaden mellan kvinnor och män stor. Diskriminering och dålig arbetsmiljö är vardag för alldeles för många kvinnor. Stockholm behöver ett mer jämställt arbetsliv.

Vår politik

  • Genomför årliga lönekartläggningar, i staden och i stora företag.
  • Genomför lönesatsning för kvinnodominerade yrken; såsom stadens lärare och socialsekreterare.
  • Förbättra möjligheterna till lönekarriär.
  • Fler förskoleplatser.
LÖNEKARTLÄGGNINGAR

Skillnaden i ekonomisk makt mellan kvinnor och män är en central jämställdhetsfråga. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ska upphöra. För att minska risken för diskriminering ska staden aktivt verka för jämställda löner genom årliga lönekartläggningar och verkningsfulla åtgärder om osakliga löneskillnader upptäcks.

LÖNESATSNING

Att förbättra arbetssituationen och löneläget för kvinnodominerade akademikergrupper är viktigt. Arbetsgivare i offentligt finansierad verksamhet ska vara förebilder i att förbättra möjligheterna till lönekarriär i kvalificerade kvinnodominerade yrken såsom lärare och socialsekreterare och yrken inom äldrevården. Kompetens och vidareutbildning ska premieras i form av högre lön.

KVINNORS FÖRETAGANDE

Mångfald inom välfärdssektorn är en viktig jämställdhetsfråga, eftersom möjligheterna att byta arbetsgivare, göra karriär och starta eget då blir mer likvärdiga. Tyvärr arbetar såväl regeringen som majoriteten i stadshuset på att inskränka valfriheten. Det innebär att mångfalden minskar och stockholmarna går miste om högkvalitativa alternativ. Att undanröja hinder för kvinnors företagande är prioriterat.

FLER FÖRSKOLEPLATSER

I ett jämställt samhälle måste det vara möjligt att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete, även på ledande positioner, eller företagande. Stadsdelarna ska planera för en fortsatt hög utbyggnadstakt av förskoleplatser i områden där det blir fler barn.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.