Idrottsanläggningar

Ett växande Stockholm kräver höga ambitioner vad gäller att bygga nya, och bygga ut befintliga idrottshallar, simhallar och konstgräsplaner. Stockholm lider av en stor brist på idrottsanläggningar. Staden måste aktivt arbeta för att få fram fler multifunktionella idrottshallar, och utbyggnadstakten måste öka.

Vår politik

  • Öka utbyggnadstakten för idrottsanläggningar.
  • Bygg fler multifunktionella hallar.
  • Planera för idrott från början.
  • Förbättra tillgången till stadens befintliga idrottsanläggningar.
  • Fler simhallar, isytor och ridhus.
ÖKA UTBYGGNADSTAKTEN

De fördyringar som drabbat flera idrottsprojekt gör det svårt att hålla den utbyggnadstakt som krävs. 14 idrottsanläggningar i Stockholm har sedan hösten 2014 blivit mer än en halv miljard kronor dyrare än planerat. Fördyringarna måste stoppas. Och utbyggnadstakten måste öka.

IDROTT I STADSPLANERINGEN

När nya stadsdelar byggs är det avgörande att idrotten finns med på ett tidigt stadium. Nya områden måste försörjas med tillräckliga idrottsytor. När idrottsytor tas i anspråk för byggnation måste alternativ alltid hittas.

TILLGÄNGLIGGÖR IDROTTSANLÄGGNINGAR

Tillgången till träningstider vid stadens anläggningar ska ständigt optimeras. Det utbud av idrottsanläggningar som finns i staden ska kunna användas både för skolans och för idrottens verksamhet. Liberalerna vill att fler idrottshallar och andra idrottsytor ska tillgängliggöras för idrottsrörelsen efter skoltid.

GÖR SPONTANYTOR BOKNINGSBARA

Flera fotbollsföreningar larmar om att de måste säga nej till nya medlemmar på grund av att de inte har någonstans att spela, samtidigt som flera av stadens fotbollsplaner avsedda enbart för spontanidrott står tomma stora delar av dagen. Liberalerna vill undersöka möjligheterna att föreningar, under vissa bestämda tider, ska få boka spontanytorna.

KFUM-HALLEN

KFUM Central har länge visat intresse för att bygga och driva en fullstor idrottshall i Hagastaden. Majoriteten verkar dock ha ett svalt intresse för att detta ska bli verklighet. Det är mycket märkligt. Staden borde hjälpa, istället för att stjälpa, KFUM.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.