Höghastighetståg

Tåget har en avgörande roll i arbetet mot målet om ett fossilfritt Sverige år 2030. Tågtrafiken drabbas dock återkommande av förseningar till följd av haverier på spår, signalfel och störningar i luftledningarna. Därför prioriterar Liberalerna en ordentlig upprustning av spårbunden trafik i hela landet framför dyra prestigeprojekt med låg samhällsnytta.

Vår politik

  • Liberalerna säger nej till regeringens planer för höghastighetståg för 200 till 300 miljarder. Detta då kalkylerna är för osäkra och investeringarna riskerar att tränga undan andra viktiga satsningar samt medel för underhåll av befintliga spår.
  • Liberalerna vill istället se omfattande satsningar på spårbunden trafik och en upprustning och utbyggnad av stambanorna, samt satsningar på kollektivtrafik och Östlig förbindelse som möjliggör för bättre bil- och kollektivtrafik över Saltsjö-Mälarsnittet.
Sverige behöver omfattande infrastruktursatsningar – då ska det prioriteras rätt

Höghastighetstågen är ett prestigeprojekt som enligt trafikverket är beräknade att få en negativ samhällsnytta. Samtidigt är det osannolikt att höghastighetstågsprojektet kommer att gå att genomföra med en så pass låg kostnad som 205 miljarder som regeringen satt som preliminärt tak. Därför vill Liberalerna istället se kraftiga investeringar i spårbunden trafik och en upprustning och utbyggnad av stambanorna.

Höghastighetståg och andra snabba transportsätt ska fortsätta utredas

Det finns inget som är principiellt dåligt med höghastighetståg, förutsatt att de kan byggas med en tillräckligt låg kostnad, och med tillräckligt korta restider, för att berättiga dem. Alternativa dragningar som kopplar ihop oss bättre med övriga Europa ska fortsatt undersökas. Att koppla ihop exempelvis Stockholm och Helsingfors med Hyperloop är ett exempel på ett projekt som skulle kunna byggas längre fram för att få ned färdtiden till mindre än en timme, förutsatt att det ger en positiv samhällsnytta och att det går att hitta hållbar finansiering för projektet.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.