Höga hus

Stockholm fysiska utformning ska utvecklas på ett genomtänkt sätt. Höga hus passar på vissa platser, exempelvis där de markerar brofästen och i kluster. De passar mindre bra i kulturhistoriskt känsliga miljöer som exempelvis i centrala stenstaden.

Vår politik

  • Vid brofästen eller andra naturliga markörer kan hus med utstickande höjd passa, likaså i vissa centrum, eller i grupp i områden som Kista.
  • Citys taklandskap är ett av Stockholms värdefullaste karaktärsdrag och bör därför inte förvanskas.
  • Bygg Stockholms högsta byggnad – Tellus Towers.
  • Loudden är ett område där högre hus kan passa in som delar av en för Stockholm unik stadsmiljö.
Bygg höga hus där de passar in

Grundtanken i stadsbyggnadspolitiken ska vara att människor är fria att utveckla staden efter de behov som de finner här. Samtidigt får inte byggnader kraftigt ingripa i stadsmiljön på ett sätt som ger starka negativa effekter på närmiljön och de som lever i området. Höga hus ska byggas där de passar in och skapar ett mervärde, inte på platser där de skapar motsatsen.

Stoppa förvanskningen av Citys taklandskap

Citys taklandskap följer topografin med enstaka landmärken, som är lätt synliga från många platser och markerar olika områden i staden. Att låta takhöjderna okontrollerat jäsa skulle innebära att den karaktären försvinner. Därför vill Liberalerna att ny bebyggelse ska passa in i den miljö som finns.

Bygg Tellus Towers

Tellus Tower innebär ett nytt landmärke för Stockholm och mer än 1 000 nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Projektet är ett bra exempel på hur höga hus kan bidra till sin närmiljö samtidigt som många nya värden skapas.

Loudden ska ha Stockholms högsta exploateringsgrad

När vi bygger i nya centrala lägen ska vi bygga så effektivt som möjligt. Det ger förutsättningar för så många nya bostäder och jobb som möjligt, samtidigt som mindre grönytor behöver tas i anspråk långsiktigt. Därför ska Loudden upprättas i kvartersstruktur med plats för höga hus som skjuter ut från kvarterslandskapet.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.