Hyresmarknaden

Du ska vara lättare att påverka ditt boende, oavsett om du hyr eller äger din bostad. Med en hyresmarknad som fungerar bättre får du mer att säga till om, samtidigt som förutsättningar för att bygga fler hyresrätter skapas och bostadskön kan börja krympa.

Vår politik

  • Hälften av alla lägenheter som byggs ska vara hyresrätter.
  • Stadens byggmål ska långsiktigt höjas till minst 5 500 nya hyresrätter om året.
  • Vid varje renovering i allmännyttan ska hyresgästen ges tre olika omfattande alternativ som ger olika inverkan på hyran.
  • Ändra systemet för hyressättning så att läge, våningsplan och lägenhetens skick bättre återspeglas i hyran.
  • Tillåt fri hyressättning i nybyggda hus.
  • Ombildningar är rimliga i ytterstaden, i områden som domineras av hyresrätter, där det motsatta gäller ska inte fler bostäder ombildas.
  • Besittningsskyddet ska värnas, ingen ska tvingas flytta pga. hyreshöjningar.
Hyresrätten är viktig

Många människor bor och trivs i sin hyresrätt. Men köerna växer och alldeles för få nya hyresrätter byggs, eftersom hyresmarknaden inte fungerar. Liberalerna tror inte att dyra och ineffektiva subventioner är lösningen. Istället vill vi öppna upp hyresmarknaden så att den fungerar bättre. Men förändringarna ska ske på ett ansvarsfullt och tryggt sätt, så att ingen tvingas lämna sin bostad.

Mer makt över hyran

Liberalerna tycker att alla ska ha mer att säga till om när det gäller standard och utrustning i sin hyresrätt, och att dessa val ska synas på hyresavin. Hyresgästen ska ha möjlighet att påverka hur omfattande renoveringar och upprustningar som genomförs i lägenheten ska vara. Då får den enskilde hyresgästen mer makt att påverka sin egen hyra.

Ändra systemet för hyressättning – så att fler bostäder kan byggas

Liberalerna vill att bruksvärdessystemet utvecklas så att konsumentens efterfrågan syns bättre i hyresnivån. Det är till exempel rimligt att lägenheter i mycket attraktiva lägen har högre hyra. Om hyressättningen speglar konsumenternas önskemål kan det hjälpa till att skapa en större mångfald i utbudet. För nybyggda hus vill Liberalerna tillåta att hyrorna sätts genom fria avtal. Då blir det mer attraktivt att bygga hyresrätter, samtidigt som hyresgästen får stabila villkor.

Värna besittningsskyddet

Alla människor ska kunna känna sig trygga i sin egen bostad. När hyresmarknaden blir mer marknadsanpassad måste också garantier sättas upp för att garantera att ingen tvingas flytta på grund av hyreshöjningar.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.