HBTQ-frågor

Ditt liv och din kärlek är lika mycket värd oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Därför har liberaler länge kämpat för ett samhälle fritt från fördomar och förtryck mot homosexuella, bisexuella och transpersoner. Det fortsätter vi med.

Vår politik

  • Stockholm ska vara världens bästa stad för hbtq-personer.
  • Skolan ska vara en frizon från homo-, bi- och transfobi.
  • Idrottspolitiken ska genomsyras av ett tydligt HBTQ-perspektiv.
  • Öka hbtq-kompetensen i vård, äldreomsorg och andra verksamheter.
HBT-RÄTTIGHETER ÄR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

I många länder är homosexualitet fortfarande förbjudet, och i en del länder används dödsstraff. Även mot transpersoner är förtrycket utbrett. Sverige ska aktivt arbeta för hbtq-rättigheter i EU och FN och ge stöd till modiga hbtq-aktivister i länder där förtryck förekommer. Hbtq-rättigheter är mänskliga rättigheter.

LIBERALER HAR GÅTT FÖRE – DET FORTSÄTTER VI GÖRA

Vi liberaler har ofta gått i spetsen för reformer på hbt-området, och är stolta över att ha varit med och infört en könsneutral äktenskapslag och adoptionslagstiftning. Liberalerna var det första parti som krävde att steriliseringstvånget för transsexuella skulle slopas. Men det finns mycket kvar att göra.

SKOLAN SKA VARA EN FRIZON

Unga hbtq-personer har rätt att gå i en skola där de möts av respekt och får möjlighet att visa sig som den de är. Sexualundervisningen ska ta upp hbtq-frågor som en självklar del. Mobbning och andra uttryck för homo-, bi- och transfobi får aldrig accepteras.

ÖKA HBTq-KOMPETENSEN

Alla har rätt att bli bemötta på jämlika villkor i skola, sjukvård, socialtjänst, fritidsverksamheter, äldreomsorg och alla andra verksamheter. Alldeles för ofta händer det att bristande kunskap gör att hbtq-personer blir osynliggjorda eller får sämre bemötande. Därför behövs mer hbtq-kompetens i offentlig verksamhet.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.