Föräldraförsäkringen

Sverige har världens mest generösa föräldraförsäkring. Det är vi stolta över. Men dagens system bidrar till att bevara ojämställda mönster. Det är dags att införa en ny modell som ökar valfriheten och jämställdheten.

Vår politik

  • De flesta dagar ska tas ut när det behövs som allra mest – under barnets första två år. Resten ska kunna användas tills barnet börjat skolan.
  • Gör det möjligt att välja mellan två spår: färre dagar med 100 procent ersättning av lönen (upp till taket) eller lite fler dagar med 70 procent ersättning.
  • Lika många öronmärkta dagar som i dag, 90 dagar till vardera föräldern.
  • Familjer ser olika ut – gör det lättare att överlåta dagar till tredje person.
  • Höj ersättningstaket för vab (vård av sjukt barn).
DE FÖRSTA ÅREN ÄR ALLRA VIKTIGAST

Föräldraförsäkringen är till för barnets skull. Alla barn har rätt att tidigt i livet få en trygg anknytning till sina föräldrar. Därför ska de flesta dagarna i föräldraförsäkringen vara vikta för de första två åren, medan resten kan användas tills barnet börjat skolan.

ÖKA VALFRIHETEN MED TVÅ SPÅR

Liberalerna vill införa ett system där familjen kan välja mellan kortare föräldraförsäkring med fullt inkomstskydd (upp till taket) eller lite längre försäkring med lägre ersättning. Ett sådant system finns i Norge och har lett till att fler kvinnor går tillbaka tidigare till jobbet, vilket ökar jämställdheten.

ÖRONMÄRKTA DAGAR

Liberalerna var det parti som 1994 införde den första öronmärkta månaden i föräldraförsäkringen, den så kallade pappamånaden. Vi har också varit med och drivit igenom den andra och den tredje öronmärkta månaden. Vi anser att 90 öronmärkta dagar är tillräckligt och föreslår inte någon ändring.

FAMILJER SER OLIKA UT

Många barn växer upp i ombildade familjer där pappa eller mamma träffat en ny partner. Det finns också allt fler hbt-personer som blir föräldrar. Eftersom föräldraförsäkringen ska ge alla barn samma möjligheter vill Liberalerna att vårdnadshavare ska kunna överlåta sina icke öronmärkta dagar till någon annan.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.