Funktionsnedsättning

Alla människor är olika, och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. En liberal funktionshinderpolitik handlar om att riva hinder, så att alla ska kunna bli sitt bästa jag. Regeringen har velat göra det svårare att få personlig assistans, och i Stockholm har det blivit svårare att få ledsagning och kontaktperson. Liberalerna kommer alltid kämpa för rätten till dessa insatser.

Vår politik

  • Värna den personliga assistansen.
  • Stärk rätten till ledsagare och kontaktperson.
  • Fler LSS-bostäder.
  • Ge deltagare vid daglig verksamhet rätt till friskvårdsbidrag.
  • Investera en miljard i fler, säkrare och mer tillgängliga trottoarer och gångvägar.
Värna assistansen

Den som har en funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna leva som andra. Det innefattar att kunna utbilda sig, arbeta, ha en bostad, familj och delta i samhällslivet. För oss liberaler är det här en frihetsfråga. Regeringen driver en politik i motsatt riktning, genom att skära ner på och minska kostnaderna för den personliga assistansen. Detta har gått ut över några av samhällets mest behövande medborgare. Det har också inneburit att kostnader har vältrats över från staten till kommunerna. Liberalerna vill värna den personliga assistansen.

Stärk rätten till ledsagning

I Stockholm har det blivit svårare att få kontaktperson, och antalet timmar med ledsagare har minskat. Generellt sett har andelen avslag på ansökan om insatser enligt LSS ökat. Liberalerna vill stärka rätten till ledsagning och kontaktperson.

Fler LSS-bostäder

Det finns en brist på LSS-bostäder, och de bostäder som finns planerade räcker inte för att möta behovet. Liberalerna anser att staden måste planera bättre och planera in de olika funktioner som måste finnas i en välfungerande stad – skolor, äldreboenden, LSS-boenden, idrottsytor – tidigt.

Rätt till friskvårdsbidrag

Ohälsan är större hos personer med funktionsnedsättning än hos befolkningen i övrigt. Liberalerna vill därför ge deltagare vid daglig verksamhet rätt till friskvårdsbidrag. Under mandatperioden har Liberalerna dessutom varit pådrivande för höjd habiliteringsersättning till deltagare vid daglig verksamhet, något som också blivit verklighet.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.