Food trucks

Det ska vara enkelt att starta och driva företag. Food trucks är ett trevligt och välkommet inslag i stadsmiljön. De rödgrönrosa har dock gjort det krångligare och dyrare att bedriva verksamhet i Food trucks. Det vill Liberalerna ändra på.

Vår politik

  • Sänk avgiften för att bedriva verksamhet från food trucks från 30 000 kr till 12 000 kr.
  • Ta bort de byråkratiska reglerna som sätter tak för antalet food trucks.
  • Gör det lättare att bedriva annan gatuverksamhet som exempelvis torghandel.
Sänk avgiften för food trucks

Majoriteten har valt att drastiskt försvåra för food trucks genom att chockhöja årsavgiften från 12 000 kronor till 30 000 kronor. Då merparten av aktörerna är nystartade småföretagare ställer det till stora problem för branschen och höjer dessutom trösklarna för nyetableringar på området. Nu går det att se att färre företagare klarar av att bedriva food truck-verksamhet i staden. Den negativa trenden vill Liberalerna vända på, genom att sänka avgiften.

Det ska vara enklare att bedriva verksamheter som inte kräver fasta lokaler

Det ska vara enkelt att bedriva verksamhet genom food trucks och torghandel. Liberalerna vill därför sänka avgiften för food trucks, låta dem ha längre öppettider samt öppna upp för food trucks på fler platser i staden. Liberalerna vill även att food trucks ska kunna ges serveringstillstånd på passande platser. Fler aktörer ska också ge möjlighet att bedriva torghandel i staden.

Ta bort byråkratiska begränsningar

Den rödgrönrosa majoriteten har beslutat att marknaden ska regleras av staden genom att antalet tillstånd för food trucks begränsas till 100 stycken. Enligt Liberalerna är det inte stadens uppgift att bestämma hur många aktörer som får verka på en fri marknad. Fler företag är i sig en bra sak som bör premieras, inte stoppas.

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.