Fler arbeten i Söderort

Söderort har en stor brist på arbetsplatser. Det är en obalans som måste rätas upp. Samtidigt som många nya bostäder ska byggas måste därför också många nya arbetsplatser planeras.

Vår politik

  • Fler lokaler för kontor, detaljhandel och andra verksamheter måste planeras i Söderort.
  • Planera med områdesplaner som ser till hela områdets långsiktiga behov. Allt från skolplatser och idrottsytor till bostäder och arbetsplatser ska finnas med.
  • Skapa fler branschkluster.
Främja företagsetableringar i hela staden.

En strategi bör tas fram och ingå i stadens övergripande planering för sammanhängande service, kommunikationer, företagande och bostäder. Det är viktigt att olika typer av företag och arbetsplatser, liksom service, finns spritt över hela Stockholm för att bland annat motverka onödiga och tidskrävande resor. Särskilt viktigt är det att få till fler företagsetableringar i söderort.

Planera områdesvis

Staden ska ta fram större generella områdesplaner, som tar varje områdes helhetsbehov i beaktande, istället för att som nu planera en bit i taget. Det skapar bättre förutsättningar för att bygga stadsdelar som innehåller allt från bostäder till arbetsplatser, handel, skolor, äldreboende, föreningslokaler och idrottsytor.

Fler branschkluster.

Stockholms mark ska utnyttjas mycket bättre för att främja nyföretagande. Branschkluster skapar förutsättningar för att ekosystem för en bransch, med bred konkurrens och flera olika underleverantörer, kan samlas och utvecklas på en plats.

 

Frihet måste försvaras

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både  skapar möjligheter och ställer krav. Svårare än så behöver det inte vara. Framtiden är liberal.

No response

Vill du veta mer om svensk politik och vad Liberalerna tycker? Fyll i din e-postadress här, så får du mitt nyhetsbrev ett par gånger i månaden.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.